מוריה זיסוביץ

מוריה זיסוביץ

סמנכ"לית תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי מערך הדיגיטל הלאומי

הרצאות מפי מוריה זיסוביץ:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה המובילה ב-IT ישראל

Open Accessibilty Menu