שחר ברכה

שחר ברכה

ראש רשות התקשוב הממשלתי, מערך הדיגיטל הלאומי, משרד הכלכלה

הרצאות מפי שחר ברכה:

דוברים נוספים באירוע ועידת הפסגה המובילה ב-IT ישראל

Open Accessibilty Menu